Hoe verloopt de aanmelding?

Sluit je aan bij de Horeca Alliantie Glutenvrij!

Aanmelden bij de Horeca Alliantie Glutenvrij

Laat je gasten weten dat ze veilig glutenvrij bij jou uit eten kunnen en meld je via onderstaand formulier voor een kleine vergoeding per jaar aan bij de Horeca Alliantie Glutenvrij. 

Bij nieuwe deelnemers vindt een intake en uitgebreide eerste audit plaats. Deze audit wordt uitgevoerd door extern auditbureau Sensz (www.sensz.nl) en hierin komt onder meer aan de orde: productenkennis, technische kennis, kennis van wet- en regelgeving ten aanzien van glutenvrij voedsel, bereidingswijze, keukenbenodigdheden, kennis over contaminatie en werkwijze van de bediening. De duur van deze audit is gemiddeld 1,5 à 2 uur.

Na een goed doorlopen eerstejaarscontrole ontvangt het restaurant een licentie voor gebruik van het Lekker Glutenvrij keurmerk. Ieder daaropvolgend jaar volgt hiertoe een herhalingsaudit.

Download hier de horecarichtlijn

Tarieven

De jaarlijkse licentievergoeding voor deelname aan de Horeca Alliantie Glutenvrij en gebruikmaking van het keurmerk Lekker Glutenvrij bedraagt €45,-.

Indien je meer dan één horecagelegenheid exploiteert en in deze horecagelegenheden ook het keurmerk Lekker Glutenvrij wilt gebruiken, dan wordt de jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het keurmerk Lekker Glutenvrij als volgt berekend.

a.      1 tot 10 horecagelegenheden: € 45,- per horecagelegenheid;
b.      van 11 tot 50 horecagelegenheden: € 40,- per horecagelegenheid;
c.      vanaf de 51en volgende horecagelegenheden: € 35,- per horecagelegenheid.


Naast de licentievergoeding worden auditkosten in rekening gebracht.
Deze kosten voor de eerste uitgebreide audit en de daarop volgende jaarlijkse vervolgaudits worden als volgt berekend:

Intake en eerste uitgebreide audit: € 250,-
Jaarlijkse vervolgaudit: € 200,-
Hiervan ontvang je de factuur van auditbureau Sensz.

Licentie deelname Horeca Alliantie glutenvrij: € 45,- 
Hiervan ontvang je de factuur van de NCV.

Na een succesvol doorlopen controle en aansluiting bij de Horeca Alliantie Glutenvrij ontvang je de Lekker Glutenvrij deursticker en het digitale bestand hiervan, als ook een gratis vermelding op onze website www.glutenvrij.nl. Zolang je deelneemt aan de Horeca Alliantie Glutenvrij, blijft deze vermelding op onze website en ontvang je ieder jaar de Lekker Glutenvrij deursticker met het juiste jaartal.

Ja, ik wil graag kennismaken!

Gegevens contactpersoon
Bedrijfsgegevens