Aanmelden bij de Horeca Alliantie Glutenvrij

Laat je gasten weten dat ze veilig glutenvrij bij jou uit eten kunnen en meld je via onderstaand formulier voor een kleine vergoeding per jaar aan bij de Horeca Alliantie Glutenvrij.

Hoe verloopt de aanmelding?

Bij nieuwe deelnemers vindt een intake en uitgebreide eerste audit plaats. Deze audit wordt uitgevoerd door extern auditbureau Sensz en hierin komt onder meer aan de orde: productkennis, technische kennis, kennis van wet- en regelgeving ten aanzien van glutenvrij voedsel, bereidingswijze, keukenbenodigdheden, kennis over contaminatie en werkwijze van de bediening. De duur van deze audit is gemiddeld 1,5 à 2 uur.

Na een goed doorlopen eerstejaarscontrole ontvangt het restaurant een licentie voor gebruik van het Lekker Glutenvrij-keurmerk. Ieder daaropvolgend jaar volgt hiertoe een herhalingsaudit.

Wil je meer weten over de richtlijnen die van toepassing zijn? Download dan onze horecarichtlijn.

Tarieven

De jaarlijkse licentievergoeding voor deelname aan de Horeca Alliantie Glutenvrij en gebruikmaking van het keurmerk Lekker Glutenvrij bedraagt € 45,-.

Indien je meer dan één horecagelegenheid exploiteert en in deze horecagelegenheden ook het keurmerk Lekker Glutenvrij wilt gebruiken, dan wordt de jaarlijkse vergoeding voor gebruik van het keurmerk Lekker Glutenvrij als volgt berekend:

a.      1 tot 10 horecagelegenheden: € 45,- per horecagelegenheid;
b.      van 11 tot 50 horecagelegenheden: € 40,- per horecagelegenheid;
c.      vanaf de 51en volgende horecagelegenheden: € 35,- per horecagelegenheid.


Naast de licentievergoeding worden auditkosten in rekening gebracht.
Deze kosten voor de eerste uitgebreide audit en de daarop volgende jaarlijkse vervolgaudits worden als volgt berekend:

Intake en eerste uitgebreide audit: € 250,-
Jaarlijkse vervolgaudit: € 200,-

Na een succesvol doorlopen controle en aansluiting bij de Horeca Alliantie Glutenvrij ontvang je de Lekker Glutenvrij-deursticker en het digitale bestand hiervan. Vervolgens plaatsen we je restaurant op onze website bij het overzicht van onze aangesloten Horeca Alliantie Glutenvrij-restaurants en maken je we deelname bekend bij onze leden via onze andere kanalen. Zolang je deelneemt aan de Horeca Alliantie Glutenvrij, blijft deze vermelding op onze website en ontvang je ieder jaar de Lekker Glutenvrij-deursticker met het juiste jaartal.

Ja, ik wil graag kennismaken!

Gegevens contactpersoon
Bedrijfsgegevens