Wat we doen

Wij willen het leven makkelijker maken van mensen met een glutenvrij dieet. Op de eerste plaats komen we op voor de belangen van onze 19.000 leden en maken we ons hard voor een eerdere en snellere diagnose. Daarnaast ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek, geven we voorlichting en stimuleren we onderling contact tussen leden.

Bron van betrouwbare informatie

In een wereld waarin iedereen een mening heeft over voedsel en ziektes is goede voorlichting extreem belangrijk. Zeker als je coeliakie hebt, NCGS, dermatitis herpetiformis of aanverwante ziekten, ben je daarvan afhankelijk.

Het verzamelen, ordenen en verifiëren van wat er over gluten en coeliakie wordt geschreven, is daarom voor ons een primaire taak. Op deze website, in het Glutenvrij Magazine en op sociale media publiceren we hierover.

Wij richten ons daarbij op verschillende groepen: onze leden, mensen die nog geen lid zijn en/of nog niet gediagnosticeerd zijn en op de professionals waarmee zij te maken hebben.

Activiteiten voor leden en niet-leden

Wij bevorderen op allerlei manieren het onderlinge contact. Contact is van groot belang voor mensen bij wie de diagnose net is gesteld. Maar ook daarna is de behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring groot, zo leert de ervaring.

Om die reden organiseren we tal van activiteiten voor onze leden. Drukbezocht zijn de Nederlandse Coeliakie Dag en glutenvrije markten. Ook de kinderkampen en bakworkshops zijn bijzonder populair bij onze leden. Traditiegetrouw zetten we jaarlijks onze Glutenvrije Pieten in bij de Intocht van Sinterklaas en kunnen leden genieten van glutenvrije gerechten tijdens de Glutenvrije Kerstlunch en het Nationaal Schoolontbijt. Meer over deze activiteiten lees je op deze pagina.

Belangenbehartiging

We behartigen de belangen van onze leden op de plekken waar dat van belang is, dat wil zeggen bij de voedingsmiddelenindustrie, de zorgverleners en verzekeraars.

Bij de voedingsmiddelenindustrie dringen wij aan op een ruimere beschikbaarheid van glutenvrije producten en op het hierover correct informeren van de glutenvrije consument. Bij zorgverleners richten wij ons op het bijtijds herkennen en goed behandelen door professionals volgens algemeen aanvaarde richtlijnen. Bij de verzekeraars richten wij ons op het vergoeden van het lidmaatschap van de NCV.

NCV-Diëtistennetwerk

Wij zijn de eerste patiëntenvereniging die zorgverleners zelf traint op kennis, behandeltrajecten en werkhouding. Dit heeft geleid tot een bijzondere relatie met diëtisten. Bij het NCV-Diëtistennetwerk zijn inmiddels meer dan 150 diëtisten aangesloten. Diëtisten kunnen alleen lid worden nadat zij met goed gevolg het opleidingstraject hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is opgesteld en wordt bewaakt door de NCV in nauwe samenhang met de Wetenschappelijke Adviesraad van de NCV. Lees verder.

Keurmerken

De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) geeft het glutenvrij keurmerk, het zogenaamde Crossed Grain, onder licentie af aan in de Benelux gevestigde producenten en leveranciers van aantoonbaar glutenvrije producten. De NCV doet dit namens de AOECS, koepel van Europese coeliakieverenigingen, eigenaar en beheerder van dit geregistreerde beeldmerk. Daarnaast geeft de NCV het keurmerk Lekker Glutenvrij af aan horecaondernemingen in Nederland die aantoonbaar glutenvrij eten bereiden.

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek

De NCV beschikt over een NCV-onderzoeksfonds om een bijdrage te kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coeliakie. Dit fonds wordt mede gevoed door periodieke donaties en schenkingen.

Daarnaast doen leden op vrijwillige basis mee aan onderzoek. De NCV beschikt over een omvangrijke database met medische informatie, die van grote waarde is voor wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy in acht.

Bewustwording

De NCV voert regelmatig campagne om de bekendheid van en begrip voor coeliakie te vergroten. Een belangrijk doel daarbij is de grote groep coeliakiepatiënten waarbij de diagnose nog niet is gesteld, op te sporen.

Daarnaast wordt de NCV steeds vaker geraadpleegd als betrouwbare bron door zowel online als offline media en radio-en tv-programma’s zoals Radar en Kassa.

We houden een lijst bij van vermeldingen van media die ons noemden.