Organisatie

De NCV is een bloeiende patiëntenvereniging en is al sinds 1974 de vraagbaak en de ontmoetingsplek voor mensen die om medische redenen glutenvrij moeten eten. Onze organisatie bestaat uit een team van elf vaste medewerkers en zo'n 200 betrokken, enthousiaste en professionele vrijwilligers.

Bestuur

De leiding van de vereniging ligt bij het bestuur dat ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komt. Het bestuur stelt het algemene beleid van de vereniging vast en legt hierover verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur van de NCV bestaat uit de volgende vrijwilligers: Rozemarijn Blanken (voorzitter), Jeroen Knol (penningmeester), Yvonne Kooij (algemeen bestuurslid), Maarten van der Veen (algemeen bestuurslid) en Marye van der Grinten (algemeen bestuurslid).

Bestuur2023

v.l.n.r. Maarten, Marye, Rozemarijn, Marlies (intussen afgetreden), Claire (intussen afgetreden), Yvonne & Jeroen

ALV

Jaarlijks schrijft de NCV conform de statutaire verplichting voor haar leden een Algemene Ledenvergadering (ALV) uit. Het bestuur legt op deze vergadering (financiële) verantwoording af voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. En blikt tevens vooruit op de gestelde doelstellingen en voornemens in het komende jaar. Bekijk hier de bijbehorende stukken (besloten gedeelte voor leden).

Leden

De NCV is een van de snelst groeiende patiëntenverenigingen van Nederland. Begin 2023 telde onze vereniging zo'n 20.000 leden, zowel volwassenen als kinderen. Bijzonder trots zijn we op onze 4 ereleden die gedurende het bestaan van de vereniging bijzonder veel voor de vereniging hebben betekend: Hertha Deutsch, Peter Vos, Louk de Both en Chris Mulder.

Dagelijks team

Ons vaste team van 11 medewerkers onder leiding van Floris van Overveld zet zich met veel plezier dagelijks in voor onze leden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het algemene beleid.

Maak kennis met alle medewerkers op onze teampagina.

Vrijwilligers

Onze 200 vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de NCV. Zij verzorgen o.a. informatiebijeenkomsten, bakworkshops, organiseren zomerkampen en helpen bij de Nederlandse Coeliakie Dag en het Glutenvrij Magazine.

Regiowerkgroepen

De vrijwilligersorganisatie is opgedeeld in 8 regio’s met voor iedere regio heeft een regiocoördinator. Onze landelijke vrijwilligerscoördinator onderhoudt met hen het contact.

Op deze pagina vind je de contactgegevens van de verschillende regio’s.

Coeliactive

Coeliactive is dé jongerenafdeling die zich sinds 2000 inzet voor iedereen tussen de 18 en 28 met coeliakie. Via sociale media, de eigen website en natuurlijk in het echt houden ze hun leden op de hoogte van ‘all things gluten free’. Coeliactive organiseert regelmatig en door heel het land leuke activiteiten en is aanwezig bij glutenvrije markten.

Kijk voor meer informatie over onze jongerenafdeling op coeliactive.nl

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) ondersteunt de NCV bij medische, medisch-sociale, wetenschappelijke en therapeutische vraagstukken en bij preventieve aspecten van coeliakie en/of dermatitis herpetiformis. De WAR geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Voorzitter van de WAR is dr. P. Wahab, mdl-arts in het Rijnstate ziekenhuis.

Diëtistennetwerk

Wij zijn de eerste patiëntenvereniging die zorgverleners zelf traint op kennis, behandeltrajecten en werkhouding. Bij het NCV-Diëtistennetwerk zijn inmiddels meer dan 150 diëtisten aangesloten. Diëtisten kunnen alleen lid worden nadat zij met goed gevolg het opleidingstraject hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is opgesteld en wordt bewaakt door de NCV in nauwe samenhang met de Wetenschappelijke Adviesraad van de NCV.