ANBI

De NCV is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

ANBI publicatie vereisten

Als ANBI zijn wij verplicht om de volgende gegevens via internet te verstrekken:

  • De (officiële) naam: Nederlandse Coeliakie Vereniging of NCV
  • KvK nummer/fiscaalnummer: 40476944
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 807881612
  • Contactgegevens: contact
  • De doelstelling en (de hoofdlijnen van) het actuele beleidsplan.
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden.
  • De statuten van de vereniging, inclusief het benoemingsbeleid.
  • Het beloningsbeleid: de bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden. Het personeel dat in dienst is van de NCV wordt beloond volgens een marktconform salaris dat aansluit bij de CAO Welzijn.
  • Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt.
  • Een jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld.