Gedragscode en klachten

Gedragscode

De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen NCV wordt gehanteerd. Alle leden, (vrijwillige) medewerkers en klanten worden geacht deze gedragscode na te leven.

Download hier de gedragscode

Vertrouwenspersoon

Iemand kan bij ernstig ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon inschakelen. Dit is een opgeleide medewerker van de Arbodienst. De vertrouwenspersoon van ArboNed is Joanneke Leemans. Je kan haar bereiken via het centrale nummer vertrouwenspersoon: 0800-0204204 of 06-20319295 of joanneke.leemans@arboned.nl.

Klachten en bezwaar

De NCV doet haar uiterste best om leden en/of klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of tenminste niet helemaal zoals afgesproken. In onze klachtenprocedure is vastgelegd hoe je een klacht kunt indienen bij de NCV en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

De NCV heeft ook een Diëtistennetwerk. Voor klachten over diëtisten die bij ons netwerk zijn aangesloten, geldt de regeling Klacht en bezwaar.