Missie

De missie van de NCV is: de bevordering van het lichamelijk en sociaal welzijn van mensen met coeliakie en/of dermatitis herpetiformis en aanverwante ziektebeelden. Tevens het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar deze ziektes.

Onze doelstelling is: het vergemakkelijken van het leven met een glutenvrij dieet.

De vertaling van deze missie wordt in een meerjarenbeleidsplan op hoofdlijnen uitgewerkt. Eind 2018 heeft het bestuur het meerjarenbeleid 2019-2021 opgesteld. Zowel het beleid als de daaruit voortvloeiende projectplannen zijn goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Downloads