Richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten

Hier vind je de meest recente richtlijnen rondom coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen. Ook lees je wat de adviezen zijn t.a.v. monitoring en organisatie van zorg bij volwassen en kinderen. Daarnaast staan de belangrijkste wijzigingen in de herziene richtlijn op een rij.

Richtlijnen

Herziening richtlijn Coeliakie en glutengerelateerde aandoeningen

Wijzigingen diagnostiek kinderen

1. Een darmbiopsie is niet nodig indien:

 • Endomysium antistoffen (EMA) zijn positief
 • IgA-TG2 is meer dan 10x de bovengrens van normaal

Een darmbiopsie is in deze gevallen dan niet altijd meer nodig en kan in overleg met de familie achterwege gelaten worden. In alle overige gevallen (bijvoorbeeld bij een minder sterke stijging van TG2) blijft een biopt van de dunne darm onmisbaar.

2. Een HLA-typering is niet meer nodig voor het stellen van de diagnose zonder biopt, maar wordt met name gebruikt om de ziekte uit te sluiten.

Let op

 • doe altijd biopten bij IgA-deficiëntie
 • overleg potentiële coeliakie met een expert
Wijzigingen monitoring kinderen
 1. Minder uitgebreid bloedprikken
 2. Meer aandacht voor het glutenvrij dieet en kwaliteit van leven
 3. Zorg op maat
Wijzigingen diagnostiek volwassen
 1. Bij hoge antistoffen, geen biopt
Wijzigingen monitoring volwassenen
 1. In plaats van standaard monitoring, meer zorg op maat
 2. Dexascan alleen op indicatie

Adviezen vanuit de richtlijnen

 • Verwijs de patiënt door naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging. De NCV is uitermate goed in staat mensen voor te lichten en patiënten als ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen. Lees meer
 • Verwijs de patiënt door naar een diëtist van het NCV-Diëtistennetwerk. Een diëtist van het NCV-dietistennetwerk beschikt over uitgebreide, relevante en actuele kennis over het glutenvrij dieet bij coeliakie. Lees meer

Bekijk hier de volledige richtlijn Coeliakie en glutengerelateerdeaandoeningen

Factsheet cirkel