Om je aan te sluiten bij het NCV-Diëtistennetwerk dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden die we hieronder voor je op een rij hebben gezet.

HBO-opleiding

Alle diëtisten met een afgeronde HBO opleiding Voeding en Diëtetiek kunnen zich aanmelden voor het NCV-Diëtistennetwerk! Zowel werkzaam in een ziekenhuis als vrijgevestigd. Voor leden van het NCV-Diëtistennetwerk die werkzaam zijn in het ziekenhuis, gelden dezelfde voorwaarden/eisen als voor de vrijgevestigde diëtisten. Bij de vermelding op onze website vermelden wij dat deze diëtist in het ziekenhuis werkzaam is.

Niet overdraagbaar

Het lidmaatschap van het NCV-Dietistennetwerk is een persoonlijk lidmaatschap en niet overdraagbaar naar andere personen, bijvoorbeeld werkzaam binnen dezelfde praktijk of afdeling. Hieruit vloeit ook een persoonlijk recht voor toegang tot het Kenniscentrum en de volledige website voor de leden en aspirant-leden van het NCV-Diëtistennetwerk.
Het is eveneens niet toegestaan om de persoonlijke inloggegevens te delen met niet-leden van het NCV-Diëtistennetwerk. Indien blijkt dat aan deze voorwaarde geen gehoor wordt gegeven dan behoudt de NCV zich het recht voor om personen de toegang tot het Kenniscentrum en de website te ontzeggen.

Instromen als aspirant-lid

Dietisten die aansluiten bij het NCV-Dietistennetwerk, stromen in als aspirant-lid. Na het volgen van de NCV-Basisscholing en als je voldoet aan de overige voorwaarden voor het lidmaatschap, kan je overstappen naar het volwaardige lidmaatschap.

Voorwaarden voor aspirant-leden:

 • Diploma Voeding en Diëtetiek
 • Inschrijving in het basisregister voor paramedici
 • Je hebt geen klacht tegen je lopen
 • Je bent onafhankelijk en niet verbonden aan commerciële aanbieders van glutenvrije producten of diensten
 • Betaling lidmaatschap Diëtistennetwerk NCV: €90 per kalenderjaar
 • Jaarlijks bijwonen van minimaal 1 themabijeenkomst
 • Je staat er voor in dat je conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die lid zijn van de NVD of DCN en geregistreerd staan bij het Basis / Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.

Overstappen van aspirant-lid naar lid

Als je als aspirant-lid 4 consulten meegelopen hebt bij een lid uit het NCV-Diëtistennetwerk (2 eerste consulten en 2 vervolgconsulten) of als je als aspirant-lid minimaal 8 cliënten met coeliakie zelfstandig behandeld hebt en voldoet aan de overige voorwaarden voor het volwaardig lidmaatschap, dan kun je overstappen.

Voorwaarden voor leden:

 • Diploma Voeding en Diëtetiek met minimaal 2 jaar werkervaring als diëtist
 • Aantonen minimaal 1 coeliakie-consult per 2 maanden
 • NCV-Basisscholing gevolgd + toets voldoende afgerond
 • Inschrijving in het kwaliteitsregister voor paramedici
 • Je hebt geen klacht tegen je lopen
 • Je bent onafhankelijk en niet verbonden aan commerciële aanbieders van glutenvrije producten of diensten
 • Betaling lidmaatschap diëtistennetwerk NCV: €150 per kalenderjaar
 • Je staat er voor in dat je conform de Wet Wkkgz (eventuele) klachten afhandelt en de andere vereisten uit deze wet in acht neemt. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die lid zijn van de NVD of DCN en geregistreerd staan bij het Basis / Kwaliteitsregister Paramedici zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Diëtisten met een zelfstandige praktijk die niet bij deze klachtenregeling zijn aangesloten en diëtisten werkzaam binnen een instelling zijn aangesloten bij een (andere) onafhankelijke geschilleninstantie.

Hoe blijf je lid?

 • Jaarlijks volgen van minimaal 1 bijscholing.
 • Bereidheid om een aspirant-lid van het Diëtistennetwerk NCV 2x te laten meelopen in je praktijk.
 • Je handelt conform de Wet Wkkgz (door onder meer klachten correct en conform die wet af te handelen.

Opzeggen

 • Je dient minimaal 1 jaar lid te blijven van het NCV-Diëtistennetwerk.
 • Het lidmaatschap van het NCV-Diëtistennetwerk loopt per kalenderjaar. Je dient je lidmaatschap ten minste 2 maanden vóór het einde van het lopende lidmaatschapsjaar op te zeggen. Met andere woorden; uiterlijk op 1 november. De beëindiging gaat dan in op de eerste dag (1 januari) van het jaar volgend op de opzegging. Je opzegging kun je sturen aan dietist@glutenvrij.nl met vermelding van reden.

Hoe kun je lid worden van het diëtistennetwerk?

Vul het aanmeldformulier voor het diëtistennetwerk in en mail het naar diëtist@glutenvrij.nl.