Jaarrekeningen NCV

Jaarlijks stellen wij een jaarrekening op waarin we een duidelijk overzicht geven van onze financiële gang van zaken.