Meerjarenbeleid 2022-2024

Ben je benieuwd naar onze dromen en die van onze leden? Deze dromen voor 2022-2024 hebben we verwerkt in een heldere, visuele samenvatting. Daarin staat ook wat we de komende 1000 dagen willen realiseren om die dromen dichterbij te brengen!

NCV001 Praatplaat_1000dagenplan_WEB