« Terug

Dieetvergoeding uit VGZ-verzekering

Zorgverzekering.pngdinsdag 12 november 2019

Zorgverzekeraar VGZ heeft een nieuwe, collectieve korting gepresenteerd voor NCV-leden, namelijk VGZ Zorgt. Dit is een speciale collectieve zorgverzekering voor mensen met een chronische aandoening.

Wat betekent dit o.a. voor NCV-leden?

‘Helaas vervalt de dieetvergoeding, die voor een aantal mensen onderdeel was van het oude pakket. Ook is de vergoeding van het lidmaatschap vijf euro omlaag gegaan. Dat vinden we natuurlijk buitengewoon jammer’, aldus Floris van Overveld, NCV-directeur.

Korting

‘Anderzijds handhaaft VGZ wel een aardige collectiviteitskorting, die bij de verzekeraars onder druk staat en zijn sommige vergoedingen verruimd, zoals fysiotherapie en het preventiebudget. Vanaf nu krijgt iedereen ook korting op de aanvullende verzekering. Maar hoe dat uitpakt, verschilt per verzekerde.’

Leden die al via de collectieve regeling bij VGZ zijn aangesloten, hebben een brief ontvangen met de wijzigingen. Meer informatie over de regeling staat op www.vgz.nl. Liever bellen met iemand van VGZ? Tel: 088-1311659