« Terug

Nederlandse Coeliakie Dag verplaatst naar 26 september

ncd3.jpgdonderdag 12 maart 2020

Tot onze spijt moeten we jullie meedelen dat de Nederlandse Coeliakie Dag van 4 april a.s. in Vianen wordt verplaatst in verband met het coronavirus.

Risico

We hadden ons er enorm op verheugd. Maar op de Nederlandse Coeliakie Dag komen ruim drieduizend mensen bij elkaar. Een samenkomst met zoveel mensen brengt een te groot risico van besmetting met zich mee. Als NCV willen we er natuurlijk alles aan doen om jullie, onze leden, daartegen te beschermen. 

Hoewel er nog geen overheidsadvies is om landelijke evenementen af te zeggen, willen we de situatie voorkomen dat we op het laatste moment de dag moeten afblazen. Zo heeft iedereen op tijd duidelijkheid!

26 september!

Het goede nieuws is: de leukste glutenvrije dag van het jaar kan worden verschoven naar 26 september. De NCD zal op dezelfde manier plaatsvinden zoals jullie deze gewend zijn: op dezelfde locatie, met de grootste glutenvrije markt, interessante lezingen en een glutenvrij buffet.

Het programma zoals het in Glutenvrij Magazine en op de website staat, zal zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Daar zullen we jullie tijdig over informeren: www.glutenvrij.nl/ncd

Lunch al besteld?

Veel mensen hebben zich overigens al enthousiast opgegeven voor de glutenvrije lunch en ook betaald. Natuurlijk krijgen jullie zo spoedig mogelijk het geld teruggestort. Daar hoef je niets voor te doen.

ALV

Op de NCD staat ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Volgens onze statuten vindt deze vergadering binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar plaats. Uit praktische overwegingen verplaatsen we de ALV ook graag naar 26 september. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, stuur dan een mail naar info@glutenvrij.nl.

We zullen wel het jaarverslag en de jaarrekening – die tijdens de ALV worden goedgekeurd- op onze website publiceren. Wij vinden transparantie belangrijk. 

Voor vragen over het coronavirus verwijzen we naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  

Ook is er publieksinformatienummer: 0800-1351. 

We wensen jullie alle gezondheid toe en tot gauw! 

Het bestuur en NCV-team