Eline Smits

Mijn naam is Eline Smits en ik werk als PhD student bij het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Ik heb ervaring met het gebruiken van de nieuwste technologieën om een betere weergave te krijgen van het menselijk lichaam, in ziekte en gezondheid. Met enthousiasme gebruik ik in mijn onderzoek aan een minidarm, ter grootte van een USB stick. Hiervoor gebruik ik cellen uit een stukje darmweefsel, afkomstig van mensen met en zonder coeliakie.

De minidarm kan ik vervolgens bloot stellen aan factoren die ook voorkomen in onze eigen darm. Zo kan ik de minidarmen ook blootstellen aan gluten, de belangrijkste aandrijver van symptomen bij coeliakiepatiënten.

De minidarmen stellen mij in staat om verschillen te zien in de darmwand tussen mensen met en zonder coeliakie. Daarnaast wil ik onderzoeken wat er in de darm gebeurt als iemand gluten binnen krijgt. De belangrijkste vragen die ik daarbij wil beantwoorden zijn : Laat de darm bij coeliakie meer gluten door? Reageren darmwandcellen van iemand met coeliakie sterker op gluten? Met behulp van de inzichten die ik verkrijg uit de mini darmen hoop ik uit te zoeken hoe gluten de darmwand direct beïnvloed, iets wat tot nu toe nog niet in kaart is gebracht. Dit zal leiden tot een beter inzicht in het ziekteproces bij coeliakie.