Ben je diëtist?

Het glutenvrij dieet betekent vaak een hele omschakeling in het dagelijks leven. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Om het dieet onder de knie te krijgen is de begeleiding van een in coeliakie gespecialiseerde diëtist van groot belang

Ben je diëtist, dan is de kans groot dat je vroeg of laat cliënten krijgt met coeliakie, dermatitis herpetiformis of glutensensitiviteit (NCGS). De enige behandeling hiervoor is het volgen van een strikt glutenvrij dieet. Niet iedereen vindt het dieet even makkelijk en krijgt het snel onder de knie. Daarom is de begeleiding van de diëtist ook zo belangrijk. Zeker in het begin. Om de cliënt op weg te helpen en ondersteuning te blijven bieden, ook als er na een tijdje weer nieuwe vragen of uitdagingen ontstaan.

Het aantal mensen met coeliakie en glutensensitiviteit neemt sterk toe. Naar schatting hebben in Nederland zo’n 170.000 mensen coeliakie. De meeste van hen, zo’n 140.000, weten dat nog niet. Van de mensen die het wel weten, zijn de meeste aangesloten bij de NCV, zo'n 20.000. Met de toename van het aantal mensen dat op medische grond het glutenvrij dieet moet volgen, zal ook het aantal diëtistbezoeken toenemen.

Bezoek aan diëtist zeer belangrijk

In de ESsCD guideline is de aanbeveling dat kinderen en volwassenen binnen 6-12 maanden na de diagnose 3-5 maal een bezoek brengen aan een ter zake deskundige dietist. De patiënt heeft dan behoefte aan uitleg over coeliakie, het (belang van het) glutenvrij dieet, toegestane en niet-toegestane producten, etikettering van voedingsmiddelen, de verkrijgbaarheid van glutenvrije producten en de volwaardigheid van de voeding.  

Vanaf een jaar na de diagnose adviseren wij om nog eens per 1 tot 2 jaar naar de dietist te gaan. De nadruk ligt dan op informatie over de nieuwste inzichten en evaluatie van dieettrouw en de volwaardigheid van de voeding. Bovendien kan het maar zo zijn dat de patiënt een jaar later weer heel nieuwe of andere vragen hebt. Of dat hij of zij in een andere situatie terecht is gekomen in bijvoorbeeld werk. Of dat een kind in een andere leeftijdsfase zit, waarbij het toch fijn is als er weer een ervaren dietist met je mee kan denken.

Diëtist als coach

Het is duidelijk dat de diagnose coeliakie voor de patiënten belangrijke consequenties heeft. Natuurlijk horen daar leefstijlaanpassingen bij waarbij de cliënt zichzelf tegen kan komen. “Hoe pak ik het aan, hoe hou ik het vol, en wat nou als…, waar haal ik de motivatie vandaan? Wat raak ik kwijt? Hoe ga ik daar mee om?” Dit zijn allemaal vragen die bij de cliënt kunnen spelen. De diëtist kan daar een belangrijke rol in vervullen met begeleiding en coaching.

Het NCV-Diëtistennetwerk

In 2013 is de Nederlandse Coeliakie Vereniging, met medewerking van artsen uit de Wetenschappelijke Advies Raad, gestart met het NCV-Diëtistennetwerk. Uit een onderzoek bleek dat veel van onze leden niet of nauwelijks een diëtist bezochten. Patiënten gaven aan dat de diëtisten huns inziens over te weinig specifieke kennis zouden beschikken.
Doel van het NCV-Diëtistennetwerk is om de aangesloten diëtisten (verder) te specialiseren op gebied van coeliakie, aanverwante auto-immuunziekten en het glutenvrije dieet. Dit alles om er voor te zorgen dat patiënten met coeliakie of een aanverwante ziekte zo goed mogelijk begeleid worden. En dat gaat verder dan alleen de gluten uit het dieet halen.

Sluit je ook aan!

Met een lidmaatschap van het NCV-Diëtistennetwerk kun je je verder specialiseren in coeliakie, aanverwante glutenaandoeningen en het glutenvrije dieet en bevelen wij je aan bij onze 20.000 leden. Benieuwd naar wat het diëtistennetwerk jou te bieden heeft? Ontdek de voordelen.