Over Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

De agenda van de ALV op 26 september

10:00u Opening en Welkom

  1. Het verslag van de ALV in 2019
  2. Wat deden we in 2019: een overzicht
  3. De cijfers deel 1: financieel jaarverslag 2019
  4. Wat gaan we in 2020 doen: de plannen
  5. De cijfers deel 2: de begroting voor 2020
  6. De leden: voorstel nieuwe lidmaatschapsvormen
  7. De kleine lettertjes: voorgestelde statutenwijziging
  8. De mensen: samenstelling bestuur
  9. Rondvraag

11:00u Sluiting

De stukken vind je hier.

Als je vragen hebt, kun je deze tijdens, maar ook voorafgaand aan de online ALV stellen. Stuur je vraag uiterlijk 22 september naar directeur@glutenvrij.nl, dan beantwoorden we deze voor of tijdens de ALV. We publiceren de vragen en de antwoorden via de website.